Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

4 oktober 2021 15:00

Webmaster

Uitnodiging van de algemene ledenvergadering op vrijdag 29 oktober 2021.

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op:
VRIJDAG  29 oktober 2021
De vergadering wordt  gehouden in de kantine en de aanvang is 20.00 uur

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de  agenda.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Notulen van de vorige (digitale) algemene ledenvergadering
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Financieel jaarverslag.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Vaststelling begroting seizoen 2021/2022
 9. Indienen rondvraag.
  PAUZE
 10. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar is Ada Timmer (secretaris).
  In de ontstane vacature stelt het bestuur Bianca den Hartog kandidaat.
  Aftredend en herkiesbaar is Robin Rozeboom Bos

 11. Verkiezing leden kascommissie
 12. Behandelen rondvraag.
 13. Huldiging jubilarissen van 2020 en 2021.
 14. Sluiting.

Toelichting agendapunt 6:
Het financieel jaarverslag ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de commissiekamer van 19.15 uur tot 19.45 uur.

Toelichting agendapunt 10:
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen gesteld worden door tenminste 10 leden.
De kandidaten dienen uiterlijk 15 oktober 2021 schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat: Ada Timmer, Den Bogerd 33, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam.

We zien u graag op vrijdag 29 oktober.
Delen

Onze hoofdsponsors

Adresgegevens

Sportcomplex:
Sluisweg 131a / 3371 ET
(geen postbus aanwezig)
Hardinxveld-Giessendam

Postadres:
Postbus 139 / 3370AC
Hardinxveld-Giessendam

Tel. kantine:
0184-612956

Tel. commissiekamer:
0184-617029
Plan uw route

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!